Film voor Conservatorium Utrecht

Voor HKU Conservatorium Utrecht maakte het Filmfort deze film voor de nieuwe opleiding Musician 3.0. Eerstejaarsstudenten blikken vooruit op hun propedeuse-examens.